top of page

Media och opinion

strip2.png

Projekt Framtids yttrande över betänkandet SOU 2019:13 om Agenda 2030 och Sverige

Vi välkomnar Agenda 2030-delegationens slutbetänkande, som vi tror innebär ett steg i rätt riktning för en mer långsiktig politik.
Projekt Framtid anser  att utredningen i högre grad borde ha lyft upp perspektivet om existentiella hot och globala katastrofrisker.
Projekt Framtid anser även att betänkandet borde ha behandlat inrättandet av stadigvarande institutioner, som en framtidskommission och en ombudsman för framtida generationer, i arbetet för en hållbar framtid.

strip2.png

Projekt Framtids yttrande över betänkandet om konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen

Vi anser att utredningen i högre grad borde ha lyft fram de existentiella risker som kärnvapen innebär. En ökad medvetenhet om dessa risker är en viktig faktor för att nedrustning av kärnvapen ska ske på ett säkert och hållbart sätt, då det kan påverka utredningens målsättningar och överväganden samt skapa det breda stödet som krävs för en sådan nedrustning.

DN Debatt. ”Så kan politiker tvingas ta hänsyn till framtida generationer”

Flera länder har tagit initiativ för att främja kommande generationers intresse inom politiken, men de försök som gjorts i Sverige har blivit kortlivade eller inte fått genomslag i praktisk politik. Vi har ställt samman ett antal konkreta åtgärder som skulle säkerställa långsiktighet i politiken, skriver företrädare för Projekt framtid.

Almedalens “senaste” seminarium startar två minuter till midnatt

Världsledande forskaren Anders Sandberg berättar under seminariet om viktiga framtidsfrågor och hur vår generation kan bemöta dem. Bland annat global uppvärmning, artificiell intelligens kommande effekt på arbetsmarknaden samt globala katastrofala risker som exempelvis globala pandemier och kärnvapenkrig.

Nytt högnivåinitiativ för långsiktig politik lanseras idag

Organisationen Effektiv altruism Sverige lanserar idag Projekt framtid. En nystartad expertgrupp ska tillsammans med politiker verka för att svensk politik i högre grad tar hänsyn till hur framtida generationer påverkas av dagens politiska beslut.

Förbjud dödliga autonoma vapensystem

På torsdag röstar riksdagen om en av vår tids avgörande frågor för framtidens krig. Ska dödliga autonoma vapensystem – ibland kallade “killer robots” eller “mördarrobotar” – tillåtas i krig? Vi, i enlighet med en internationell kampanj, uppmanar riksdagsledamöterna att rösta för ett förbud.

bottom of page