top of page

Ett tvärpolitiskt nätverk för framtida generationer

Att förutsäga och förebygga stora samhällsutmaningar är centralt för att vi ska kunna förbättra samhället så effektivt som möjligt. Dagens politik har dock en tendens att underprioritera frågor som kan komma att få stora konsekvenser först i framtiden. 

För att motverka denna kortsiktighet arbetar vi i Projekt Framtid med att skapa ett tvärpolitiskt nätverk för framtida generationer. Nätverket kommer att utgöra ett forum där riksdagsledamöter och forskare träffas för att diskutera framtidens främsta utmaningar, exempelvis säkerhetsfrågor kring ny teknologi, såsom AI och bioteknologi.

I Storbritannien existerar redan ett sådant nätverk: The All Party Parliamentary Group (APPG) for Future Generations. Vi har kontakt med initiativtagarna bakom APPG for Future Generations och har därmed tillgång till deras expertis. Dessutom samarbetar vi med världsledande forskare som kan bidra med sin kunskap till det tvärpolitiska nätverket, exempelvis the Future of Humanity Institute, ett forskningscentrum i Oxford inriktat på att förutsäga och förebygga viktiga globala utmaningar. 

För att kunna lösa framtidens utmaningar krävs ett brett stöd från alla partier, och därmed är det viktigt att nätverket är just tvärpolitiskt. Nätverket stöds i nuläget av riksdagsledamöter från Moderaterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, och vi arbetar aktivt med att representanter från alla riksdagspartier ska bli en del av nätverket.Vi planerar att lansera det tvärpolitiska nätverket för framtida generation under våren 2019. 

Om du intresserad av att hjälpa oss starta detta nätverk, exempelvis genom att bli en del av vår projektgrupp eller sätta oss i kontakt med ledamöter du tror passar nätverket, hör gärna av dig till denise@effektivaltruism.org 

bottom of page